Arkiv

Samtale med HR-Konsulent Daniel Hartman fra Cowi

 

Samtalen dekker blant annet

-Fra nyutdannet til jobb

-Studentlivet kontra arbeidslivet

-Tips fra studiene 

 

 

Del 1/2

Samtale med HR-Konsulent Daniel Hartman fra Cowi

 

Samtalen dekker blant annet

-HR-funksjonen i fremtiden

-Relevant erfaring fra studietiden

-Viktigste lærdommer fra HR-jobben

 

 

 

Del 2/2

Samtale med tidligere styremedlem Bjørn Nilsen Fjermedal 

Om hvordan verv i FOP hjalp han til relevant jobb etter studiene. 

Her snakker Jørgen Magnussen, HR-direktør i IBM Norge om selskapet han jobber for og rollen som HR-direktør! Spørsmål som dekkes i denne delen av samtalen inkluderer også:

- Hvordan en vanlig dag ser ut 

- Hovedfokuset i arbeidet 

- Hva det innebærer at HR-funksjonen har en strategisk plass, og hvem som er HR-direktørens viktigste samarbeidspartner 

- Covid-19 og fokus i tiden med hjemmekontor (hva tenker HR-direktøren når 97% av IBM-ansatte sitter på hjemmekontor?!)

Del 1/3

Her snakker Jørgen Magnussen, HR-direktør i IBM Norge om lokale og globale endringer i HR-feltet, digitalisering, hvordan han holder seg oppdatert på fagfeltet og hvordan HR-funksjonen kan se ut frem i tid!

«Ekstrem utvikling, transformasjon og modernisering»

«Jeg tror at man alltid vil være tjent med at mennesker snakker til mennesker»

Del 2/3

I den siste delen av samtalen med Jørgen Magnussen er vi inne på hva HR-direktøren opplever som det mest givende og mest utfordrende i arbeidet, i tillegg til de viktigste lærdommene han har tatt med seg fra årene i denne rollen.

 

Til slutt gir han tips til studenter som ser for seg en fremtid innenfor HR!

Del 3/3