Mats Nikolai Isdahl Hole Arbeids- og Organisasjonspsykologi, siste semester master