• FOP

INTERVJU med Hans Erik Ballangrud konsulent hos IBM

INTERVJU!🤩 Hans Erik Ballangrud jobber som konsulent hos IBM, og i intervjuet kan du lese om stillingen samt hvordan en stor bedrift gjennomfører prosjekter og hva slags arbeidsmetodikk som settes i fokus‼️


- Fortell om selskapet du arbeider for

IBM Norge er min arbeidsgiver, og er den norske virksomheten til IBM - https://no.wikipedia.org/wiki/IBM Selskapets virksomhetsområder omfatter blant annet analyse av store datamengder, nettskytjenester, samt sosiale og mobile løsninger. IBM er blant de ledende innen leveranse av IKT-tjenester og programvare til offentlige og private sektor. På verdensbasis har selskapet over 430 000 ansatte i 170 land. IBM Norge har hovedkvarter på Sundtkvartalet i Oslo. Vi er i underkant av 700 ansatte i Norge.


- Fortell litt om deg selv

Jeg har en teknisk bakgrunn, og jobbet i mange år med utvikling av IT-løsninger for finans Norge (Oslo Børs/VPS). Jeg beveget meg mot konsulent verdenen og fokuserte i flere år på kvalitetssikring av programvare, inklusive sikring av år-2000 overgangen. Parallelt med dette bygget jeg opp en konsulent avdeling i de 4 Nordiske land for et amerikansk selskap (Compuware) ut i fra Norge. Alt fra ansettelser til etablering av kontorer i de andre landene. I år 2000 påtok jeg meg rollen som administrerende for Rational Software i Norge på vegne av morselskapet i USA. Selskapet skulle etableres og vokse. I 2003 ble morselskapet kjøpt opp av IBM, og vi i Norge fulgte med. Siden har jeg vært ansatt i IBM Norge i mange ulike roller. Stort sett som leder av en forretningavdeling, eller som personalleder for teknisk personell. Jeg er de ansattes representant i styret i IBM Norge for 4 periode.


- Hvilken stilling har du i selskapet?

De 2 siste år har jeg hat rolle som konsulent, og vært utleid som konsulent til noen av våre kunder for å lede digitaliseringsprogram.


- Hvordan ser en vanlig dag ut for deg og hva er hovedfokuset i ditt arbeid?

Som RTE (Release Train Engineer, tilnærmet lik Scrum Of Scrum Master role) i et SAFe prosjekt - https://www.scaledagile.com/resources/safe-whitepaper/… er min arbeidsdag fokusert på to ting; fremdriften i teamene og “kaizen” for alle team. https://en.wikipedia.org/wiki/Kaizen Kontinuerlig forbedre og innovere, trene og være coach for teamene. I den delen som går på fremdrift blir fokuset mye fasilitering og som seremonimester.


- Hva er det viktigste du har lært så langt, gjennom organisasjonsarbeid og generelt arbeidsliv? Har du noen tips til nyutdannede med psykologifaglig bakgrunn?

Ordene organisasjonspsykologi og arbeidspsykologi har aldri vært i mitt daglige vokalbular. Dette fordi faget er såpass nytt. Men som RTE er en av hovedoppgavene å sette sammen team som er kryss funksjonelle i forhold til arbeidsoppgaven. Hvilket vil si å finne 8-10 personer som evner å være produktive, effektive, selvstyrte som team. Ikke en helt banal oppgave. Noen ganger er man heldig, og kan plukke og velge folk inn i team helt fritt, men som regel “arver” man en gjeng, eller har begrenset med ressurser å plukke i fra når team skal dannes. I alle kurs og all opplæring rundt RTE rollen, og Scrum Master rollen, er det fokus rundt det å ha litt EQ veldig høyt. Kunne lytte, det er trolig den viktigste egenskapen, og min suksess oppnås kun når teamene har suksess. I fremtiden er en av de viktigste egenskapene å forstå hverandre (så sant man ikke skal være en einstøing og greie seg alene) - gjøre hverandre gode. Spille på individenes sterke sider. Bistå hverandre slik at en person sin kunnskapsmangel blir ivaretatt av et annet team medlem til kunnskapen har kommet på plass. At de har egenskaper de trives med kan unytte dette positivt. Det er en utfordrende oppgave for tradisjonelle store bedrifter å tilpasse seg det nye måten å gjennomføre arbeid på, se bort i fra hierarkier og kommandolinjer, men jobbe ut i fra behov og verdi med små team som har ansvar far a - z. Det vil i lang tid være store behov for bistand til organisasjonsutvikling for å understøtte dette. Det å ha evnen til å manøvrere i ukjent terreng. Være en naturlig leder, uten å å være autoritær, og forstå politikken i organisasjonen og utnytte dette slik at endringene kan finne sted uten for stor motstand.


- Hvilken rolle spiller teknologi i ditt daglige arbeid? Hvordan holder du deg ellers oppdatert i feltet?

I mine prosjekter har det alltid dreid som innføring av ny teknologi, så det har høyt fokus. Vi i IBM har god tilgang på kurs og opplæring. De kreves at vi er relevante, og det forventes at alle ansatte uansett rolle tar minst 40 timer per år med opplæring på noe nytt. De fleste har 3-4 gangeren dette med opplæring. I tillegg utnytter vi ny teknologi for å gjennomføre prosjektene. Dette er viktig for å kunne ha en rask og smidig hverdag. Transparent bør det også være.


- Hvordan opplever du organisasjonspsykologisk arbeid sin posisjon i dagens samfunn?

Som nevnt er ikke dette et ord jeg har brukt mye, men faget inneholder de elementer som bedriftsledere og gode ledere generelt alltid har vært opptatt av. Det å ta utgangspunkt i individet er ikke dumt, og verdiskapning for bedriften. De siste 25 åra, spesielt tidlig under dot com-boblen, har individet stått veldig i fokus. Nå føler jeg det er en sunnere kobling til verdiskapning for den bedriften man også er ansatt i. Om organisasjonspsykoligisk arbeid kan være med å forsterke dette, at man er sterke sammen som team enn alene, og at teamet skaper verdiene til organisasjonen, så har jeg trua :)

35 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Aon Assessment lyser nå ut to nye stillinger som organisasjonspsykologisk konsulent. De søker primært kandidater med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, og oppfordrer både nyutdannede

Vi er klare for årets første event! Hvem: Christoffer Gundhus, konsulent i Assessio Hva: Om Assessio, deres produkter og verdier, arbeidspsykologiske tester, jobbmuligheter, erfaringer som konsulent,