• FOP

INTERVJU MED THOMAS HALVORSEN, KONSULENT I MOMENT - DEL 3/3

Hvilken rolle spiller teknologi i ditt daglige arbeid? Hvordan holder du deg oppdatert i feltet?


- Teknologi er en viktig del av dagens arbeidsliv, og en viktig del av det jeg jobber med i Moment. Fra et psykologisk perspektiv er vi jo særlig opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi, og det også mye av det digitaliseringen i arbeidslivet og samfunnet for øvrig handler om. I Moment bruker vi egentlig teknologi stadig mer, og arrangerer webinarer, workshops og samlinger digitalt. Vi jobber også mye med virksomheter der teknologi og digitalisering spiller en viktig rolle, og det handler ofte om god ledelse, god organisering og det å gjøre teknologien relevant og brukervennlig. Siden teknologi blir en stadig viktigere del av arbeidshverdagen for de fleste, ser vi at aspekter ved teknologi og digitalisering påvirker arbeidsmiljøet, samarbeid og hvordan vi interagerer. Dette har egentlig bare blitt forsterket de siste månedene med koronasituasjonen. De siste månedene har f.eks de aller fleste møtene foregått digitalt, noe som både har fordeler og ulemper ved seg. Vi ser også at teknologi er utrolig viktig i den situasjonen vi står i nå, og måler derfor hvordan dette fungerer gjennom pulsmålinger som vi har gjennomført for mange virksomheter de siste månedene.

- For å holde meg oppdatert leser jeg ofte interessante artikler på feltet. Jeg følger mange spennende aktører på LinkedIn, og oppdaterer meg på hva de driver med. Psykologi og teknologi spiller veldig godt sammen, og jeg tror det kommer til å bli enda mer relevant i årene som kommer.


Hvilken posisjon opplever du at organisasjonspsykologisk arbeid har i dagens samfunn?

- Organisasjonspsykologi har en veldig sterk posisjon i mange miljøer. Mange med vår bakgrunn ender opp i spennende jobber etter kort tid, og det er stor etterspørsel etter denne kompetansen. Min spådom er at vår kompetanse kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer. Vi lever i et samfunn og arbeidsliv som stadig er i endring, og det vil bli enda større behov for å få det beste ut av de menneskelige ressursene. I Norge er det mange høyt kompetente ansatte, og det er helt sentralt å ivareta menneskelige aspekter på arbeidsplassen for å benytte ressursene på en god måte. Det er viktig for å være lønnsomme, og det er viktig fordi vi i Norge er opptatt av at alle skal ha en god arbeidshverdag. Det er til og med lovfestet i arbeidsmiljøloven. Samtidig er det utrolig viktig at vi innenfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi er synlige og tydelige på hva vi kan bidra med både i samfunnet og på den enkelte arbeidsplass. Der må vi alle bidra fremover.

19 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Aon Assessment lyser nå ut to nye stillinger som organisasjonspsykologisk konsulent. De søker primært kandidater med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi, og oppfordrer både nyutdannede

Vi er klare for årets første event! Hvem: Christoffer Gundhus, konsulent i Assessio Hva: Om Assessio, deres produkter og verdier, arbeidspsykologiske tester, jobbmuligheter, erfaringer som konsulent,