BLI EN DEL AV STYRET I FOP

Et verv i en studentforening er et flott supplement til studiene!

Bli en del av styret i årets forening ved PSI 2020

LEDIGE VERV HØSTEN 2021

Styreleder

Vår styreleder skal videre, vervet er ledig fram til januar 2022. 

Dette er vervet for deg som ønsker erfaring som leder både på et administrativt og praktisk plan.

Team-Leder Bedriftskontakt

Som Team-leder for Bedriftskontaktene (BK) har du hovedansvar for å følge opp arbeidet med eventplanlegging og oppfølging av samarbeidspartnere. 

Nestleder

Som nestleder er du styreleders høyre hånd. 

I leders fravær er det du som er ansvarlig for foreningen som helhet.

Bedriftskontakt

Som Bedriftskontakt er man et av FOPs ansikter utad. 

Bedriftskontaktene følger opp samarbeidspartnere, planlegger og gjennomfører eventer og oppsøker nye bedrifter for samarbeid.

SoMe Team-Leder

Som Team-leder for SoMe teamet har man ansvar for å koordinere arbeidet med FOPs sosiale medier.

Å VÆRE EN DEL AV STYRET

Som et medlem av styret i FOP er man en del av et stort team på opptil 10 personer som alle jobber frivillig for å gi et positivt bidrag til studiehverdagen ved PSI.

FOPs visjon er å knytte studielivet og arbeidslivet sammen, som en del av styret står man i bresjen for dette.