Author Archive

Vil du bli medlem av FOP?

September 5th, 2016 No Comments
Posted by Bjorn

FOP er en organisasjon for alle studenter som er interesserte i organisasjonspsykologi. Vil du bli medlem av FOP? Send en mail med navn, studie og hvor lang du er kommet til kontaktfop@gmail.com. Medlemskap innebærer ingen forpliktelser ovenfor organisasjonen.

Årsmøte

September 5th, 2016 No Comments
Posted by Bjorn

Den 6 september inviterer FOP til årsmøte. Det finner sted i forsamlingssalen (PSI), kl 16:15. Interessen for styreverv har vært sterkt økende de siste semestrene og vi håper minst like mange stiller igjen! Helt nye studenter er også veldig velkomne, vi håper å se flere av dere vi hadde i teambuilding under fadderuken.

På agendaen er informasjon om hva FOP gjør, gjennomgang av året som har gått, samt planer for det kommende semesteret. I tillegg blir det valg av nye styremedlemmer. Blant vervene som skal avgjøres er:

- Økonomiansvarlig (1 år)
- Bedriftskontakt (1 år)
- PR ansvarlig for sosiale medier (1 år)
- 3 styremedlemmer med div. udefinerte oppgaver (1/2 år)

Alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi kan stille, men det er ikke et krav for å møte opp (kom gjerne hvis du bare vil vite mer om oss!). Nåværende styremedlemmer kan også stille til gjenvalg. Etter årsmøtet vil det nye styret samles og ha et “bli-kjent møte”.

Vi håper å se deg på tirsdag!

Ønsker du å kontakte FOP?

May 20th, 2016 No Comments
Posted by Bjorn

FOP er ferdig med arrangementer for semesteret, men vi er godt i gang med å planlegge arrangementene for høsten 2016. Om du ønsker å ta kontakt med oss, send en mail til kontaktfop@gmail.com.

Erfaringer fra masteroppgaver

May 20th, 2016 No Comments
Posted by Bjorn

FOP har gleden av å invitere til mastarrangement. Fredag 20 mai kommer uteksaminerte studenter og forteller om sine erfaringer med å skrive masteroppgave. Vi er glade for å få besøk av følgende:

Peev, Bjørn Dimitar: Factors affecting the acceptance and learning of Virtual Patient Simulation in a mental health context. An explorative study.. Bjørn gjennomførte et eksperiment på PSI, hvor studenter fra ulike kull spilte gjennom en økt av et Virtuelt Pasient-Spill. Videre ble det gjennomført en analyse av hvilke faktorer som påvirket aksept og læring av slik 3D basert simuleringstrening.

Thanh, Therese: The Relationship between Political Behavior and Team Effectiveness in Management Teams:
The Mediating Role of Team Cohesion. Therese gjorde en kvantitativ studie om hvordan politiske spill påvirker effektiviteten i ledergrupper. En teoretisk modell ble utviklet og anslo at politiske spill er dårlig for effektiviteten , ettersom det senker lagånden i teamet.

Gangum, Birger: The mediating effects of psychological contracts on the relationship between organzational culture and commitment – a multilevel analysis. Birger gjennomførte en studie om organisasjonskultur. Studien handler om forholdet mellom to kulturer fra to Competing Values Famework (adhokrati -og klankultur), relasjonelle psykologiske kontrakter og affektive forpliktelser.

Studentene vi fortelle om sine oppgaver, prosessen de har vært gjennom, samt andre tips og triks. Dette kan være verdifullt for alle som vurderer masterstudiet i psykologi eller skal skrive oppgave kommende semestre. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Arrangementet finner sted på PSI (seminarrom 3), kl 16:15. Vel møtt!

Havarikommisjonen

May 10th, 2016 No Comments
Posted by Bjorn

Tirsdag 10 mai ønsker FOP velkommen til Human Factors-arrangement med Havarikommisjonen!
Når store ulykker inntreffer, blir årsaken ofte omtalt som “menneskelig feil”. Hva er og fører til menneskelig svikt? Hvordan jobber man for å unngå at slike feil skjer? Kan man designe jobber på en hensiktsmessig måte for å unngå ulykker? Psykologikunnskaper er viktige i forebygging og granskning av ulykker. Havarikommisjonen er et statlig utrednings-organ som har til oppgave å undersøke ulykker og hendelser innen luftfart, jernbane, veitrafikk, og sjøfart i Norge. Organisasjonspsykolog Jan Thore Mellem kommer på besøk til oss. Han vil fortelle om sin stilling i Havarikommisjonen, metoder og teknikker som brukes i ulykkegranskning, samt andre Human Factors relaterte temaer. Arrangementet finner sted på Psykologisk institutt, kl. 16:15 på seminarrom 3.

Det vil bli servert pizza! Vel møtt!