Bli medlem

Forening for Organisasjonspsykologi. En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi
read more

Arbeidsgivere

Her finner du bedrifter og organisasjoner som FOP har hatt kontakt med. Disse bedriftene har spesiell interesse for organisasjonspsykologisk kompetanse. Trykk på bildet for å lese mer på deres hjemmesider.

Besøkte bedrifter:

———————————————————————————————————————————-

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 40 land. Basert på mer enn 35 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender Statoil teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte.

———————————————————————————————————————————-

Sammen med våre oppdragsgivere tar vi frem effektive HR-strategier, videreutvikler eksisterende organisasjon og personell – samtidig som vi identifiserer og rekrutterer de rette personene for morgendagens utfordringer.

———————————————————————————————————————————-

McKinsey støtter toppledelsen i ledende virksomheter med deres viktigste problemstillinger. Våre prosjekter dreier seg blant annet om strategiske og driftsrelaterte endringer, og vi jobber også mye med fusjoner, organisasjon og markedsføring.

———————————————————————————————————————————-

Hjelp24 er Norges ledende og største private helseaktør. Hjelp24 har bredde- og spisskompetanse innen HMS og organisasjonsutvikling.

———————————————————————————————————————————-

Accenture er et globalt konsulentselskap som leverer tjenester innenfor ledelse, teknologi og outsourcing. Accenture er ledende tilbyder av en rekke tjenester og løsninger innen området Talent og Organizational Performance.

———————————————————————————————————————————-

Right Management er en ledende global leverandør av  konsulenttjenester innen
organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling. Vi hjelper ledere og medarbeidere til å nå sitt fulle potensial og bidrar dermed til økt lønnsomhet.

———————————————————————————————————————————-

Human Factors AS logo

Human Factors ble etablert i Norge av Bjørn Z. Ekelund i 1993. Selskapet er norskeid, men har fotfeste internasjonalt, blant annet i London og Moskva. Konsultasjon, rådgivning og seminarer utgjør hoveddelen av virksomheten. Og kjerneområdene er teamutvikling, ledelse, kultur og kommunikasjon, prosjektledelse, testverktøy og testsertifiseringer.

———————————————————————————————————————————-

Fifu utvikler nye grensesnitt for menneske-maskin interaksjon, og tar utgangspunkt i menneskets sanseapparat for å finne ut hvordan utfordringer bør løses. Fifu er spesielt opptatt av økt fokus på utnyttelse av sanseapparatet som er en nøkkel til bedre samhandling, mer effektiv arbeidsflyt og tryggere håndtering i krevende situasjoner.

———————————————————————————————————————————-

Simoveo er en gründerbedrift startet av en forskergruppe fra Universitetet i Oslo i 2006. Arbeidet bygger på psykologisk teori, og Simoveo er det eneste firmaet i Norden som tilbyr et helhetlig treningsopplegg for forhandling. Andre hovedsatsningsområder er salgstrening, kommunikasjonstrening og organisasjonsutvikling.

———————————————————————————————————————————-

Cohr Group er en bedrift med spesialisering på psykologisk og businessrelatert assement av topp- og mellomledelse. Hovedformålet er  strategisk talentledelse- og ledelsesutvikling. Bedriften består av over 25 konsulenter i 6 ulike land, inklusive Norge.

———————————————————————————————————————————-

Cut-e er verdensledende innen utvikling av nettbaserte tester og spørreskjemaer til bruk ved rekruttering og utvikling av medarbeidere og ledere. Cut-e tilbyr et bredt spekter av kvalitetssikrede og innovative kartleggingsverktøy, hvorav flere er sertifiserte hos DNV.

———————————————————————————————————————————-

Siden ledelsesrådgiving ble et yrke på 1920-
tallet har Hartmark vært et ledende norsk konsulentmiljø. De løser deres oppdrag med funksjonell ekspertise innen strategi, organisasjonsdesign og prestasjonsledelse koblet med dyptgående bransjekunnskap innen industri, varehandel, energi og offentlig sektor.

———————————————————————————————————————————-

Andre bedrifter av interesse:

kommer.

Karriere

Eksperter innenfor organisasjonspsykologi  jobber i organisasjoner av forskjellige størrelser (både nasjonale og internasjonale). Kunnskapen tilsvarer forskjellige jobber innenfor HRM, organisasjonsutvikling, management, konsulentvirksomhet og med å utvikle arbeidsklimaer som fremmer suksess både på individnivå og organisasjonsnivå.

Uteksaminerte studenter fra Master i arbeids- og organisasjonspsykologi har i dag ulike stillinger innenfor feltet organisasjonspsykologi. Eksempelvis:

 • Organisasjonsutvikling i et konsern
 • Strategisk HR i staten
 • HR-konsulent
 • HR-rådgiver
 • Konsulent rettet mot lederutvikling
 • HR Trainee
 • HMS Trainee
 • Human factors consultant
 • Operational safety consultant
 • PhD

Uteksaminerte studenter fra Master i arbeids- og organisasjonspsykologi 2009, har i dag disse stillingene:

 • HR-konsulent i Trafikketaten
 • 2 er rekrutteringsrådgivere i Cappa search/consulting
 • PhD ved Medisinsk fakultet (helseledelse)
 • Spesialkonsulent i Helse- og velferdsetaten
 • Prosjektleder for organisjonsendring i Vinmonopolet
 • Konsulent i Rambøll Management Consulting
 • Rådgiver i SoluDyne (som selger software for organisasjonsutvikling)
 • Førstekonsulent i HR, arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • 2 er førstekonsulenter i NAV
 • Prosjektleder i Lyngdal kommune

Mer om fremtidige arbeidsgivere her.

Mer om jobbmuligheter her