Bli medlem

Forening for Organisasjonspsykologi. En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi
read more

Tildigere styrer

Styremedlemmer 2015 – høst

Leder – Richard Tideman Havdahl

Nestleder – Kaja Onsum Moseid

Økonomiansvarlig – Kristina Støren

Presseansvarlig (sosiale medier) – Bjørn Dimitar Peev

PR-ansvarlig (plakat) – Linn Lien Lømo

Bedriftskontakt: Karoline Bergem

Bedriftskontakt: Annabel Tveit

Øvrige styremedlemer:

Emilie Mehre Førland

Suchitra Badhwar

Hege Helgesen

Styremedlemmer 2015 – vår

Leder – Richard Tideman Havdahl

Nestleder –  Kaja Onsum Moseid

Økonomiansvarlig – Suchitra Badhwar

Presse (Sosiale medier) – Amund Hamnes Aaberge

Bedriftskontakt – Hege Helgesen

Bedriftskontakt – Sindre Opheim Hurlen

PR-ansvarlig – Linn Lien Lømo

Freyja Jørgensen

Emilie Mehre Førland

Siri Langmoen

Styremedlemmer 2014 – høst

Linnea Fagernæs – Leder

Nestleder – Runa Thrap-Meyer

Suchitra Badhwar – Økonomisjef

Hege Helgesen – Bedriftskontakt

Rebin Badkan – Bedriftskontakt

Amund Hamnes Aaberge – Presse (sosiale medier)

PR-plakat  – Richard Tidemann Havdahl

Freyja Jørgensen – Udefinert

Kaja Moseid – Udefinert

Styremedlemmer 2014 – vår

-   Leder: Linnea Fagernæs

-   Nestleder: Runa Thrap-Meyer

-   Økonomiansvarlig : Karoline Fredriksen

-   Bedriftskontakt: Rebin Badkan

-   Bedriftskontakt: Therese Neråsen

-   PR-plakat : Richard Tidemann Havdahl

-   Presse-sosiale medier : Silje Grønstad

-   Styremeldlem: Hege Helgesen

-   Styremedlem Amund Hamnes Aaberge

Styremedlemmer 2013

Linnea Fagernæs – Leder

Karoline B. Henriksen – Nestleder

Pia Bernt – Økonomiansvarlig

Therese Braastad Kristiansen – PR

Malin Knudtzon Neergaard – Bedriftskontakt

Silje Jensen Fedog – Presse

Henrik Gilde – Bedriftskontakt våren 2013

Mikkel Dahr Nygaard – Styremedlem 2013

Therese Neråsen – Bedriftskontakt høsten 2013

Runa Thrap-Meyer – Styremedlem høsten 2013

Styremedlemmer 2012

Jørgen Ernstsen                        Leder
Helene Faksvåg Nordli           Nestleder
Marianne Brand Bjørnestad  Økonomiansvarlig

Linnea Fagernæs                      Web-ansvarlig
Per Anders S. Engelstad          Styremedlem
Hilde Elisabeth Brennsund    medlems-ansvarlig
Karoline Etholm                        PR-ansvarlig
Ingrid Tande Ditlefsen            Web-ansvarlig
Kristine Harham                       PR-ansvarlig
Astrid Rynning Nielsen          Styremedlem

Styremedlemmer 2011

Hilde Bøyum                       Leder

Ane Helland Volle              Nesteleder

Martine Berg Hannevik       Økonomiansvarlig

Ann-Marie de Lange           styremedlem

Ellen Jorunn Bergen            styremedlem

Iselin Martinsen                  styremedlem

Jørgen Ernstsen                   styremedlem

Lars-Martin Berglund         styremedlem

Mette Harr                           styremedlem

Vivian Boodhun                  styremedlem

Styremedlemmer 2010:

Vibeke Gulaker                          Styreleder
Bjørn Tore Hellesøy                 Nestleder
Georg Giskegjerde                    Økonomiansvarlig
Hilde Bøyum                              Web-ansvarlig
Maria Hadzic                            Web-ansvarlig
Michael Solstad                        Web ansvarlig
Silje Bratlie                                 PR ansvarlig
Atle Indrelid                               Styremedlem
Andrea Berger                            Styremedlem
Ane Cecilie Volle                       Styremedlem

Styremedlemmer 2009:

Åsmund Lind                              Styreleder
Rannveig Baadstø                     Nestleder
Elisabeth  Aas                            Økonomiansvarlig
Helle Cecilie Aasen                  Web-ansvarlig
Renate Horgheim                     Web-ansvarlig
Kristin Aspelund                       Styremedlem
Karoline Jahren Fahrbrot      Styremedlem
Vibeke Gulaker                          Styremedlem
Maria Hadzic                             Styremedlem
Klaus Breivik                              Styremedlem
Agnete Larsen                            Styremedlem
Anders Gravir Imenes              Styremedlem

Styremedlemmer 2008:

Even Halland                            Styreleder
Jon Anders Lone                    Nestleder/Styreleder
Kathrine Leirkjær                   Økonomiansvarlig
Renate Horgheim                   Styremedlem
Rafea Arif                                   Styremedlem
Åsmund Lind                            Styremedlem
Rannveig Baadstø                   Styremedlem
Vilde Bernstrøm                      Styremedlem
Ole André Bråten                    Styremedlem
Karen Øverland                       Styremedlem