Bli medlem

Forening for Organisasjonspsykologi. En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi
read more

Om styret

På våren velges leder, nestleder, én av to bedriftskontaker og PR-ansvarlig; høstsemesteret blir økonomisjef, den andre bedriftskontakten og presse (sosiale medier) valgt. Disse styremedlemmene velges for ett år av gangen. I tillegg kan opptil tre udefinerte stillinger velges, med en varighet på et halvt år.

FOP etterstreber variasjon i styres sammensetning med tanke på studietilknytning, alder og kjønn.

Siste valg ble avholdt september 2017 og styret består nå av:

Leder – Lone Nielsen

Nestleder -  Emil Utberg Andersen

Økonomiansvarlig – Isabel Haugeland

Presseansvarlig (sosiale medier) – Åste Strand Jørgensen

Bedriftskontakt – Tharani Thavapalan

Bedriftskontakt – Mari Eidsvåg

PR-ansvarlig (plakat) – Christina Thingvold

Mailansvarlig - Astrid Gjerdrum

Sosialansvarlig - Helene Dyb Aarøe

Medlemsansvarlig – Medina Mahic