Bli medlem

Forening for Organisasjonspsykologi. En møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi
read more

Om styret

På våren velges leder, nestleder, én av to bedriftskontaker og PR-ansvarlig; høstsemesteret blir økonomisjef, den andre bedriftskontakten og presse (sosiale medier) valgt. Disse styremedlemmene velges for ett år av gangen. I tillegg kan opptil tre udefinerte stillinger velges, med en varighet på et halvt år.

FOP etterstreber variasjon i styres sammensetning med tanke på studietilknytning, alder og kjønn.

Siste valg ble avholdt januar 2017 og styret består nå av:

Leder – Lone Nielsen

Nestleder -  Emil Utberg Andersen

Økonomiansvarlig – Marie Prebensen Juell

Presseansvarlig (sosiale medier) – Martine Magnus Hagen

Bedriftskontakt – Mia Katinka Øyen

Bedriftskontakt – Elisabeth Holien

PR-ansvarlig (plakat) – Christina Thingvold

Øvrige styremedlemmer:

Isabel Haugeland

Raymond B. Stangenes

Tharani Thavapalan